НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Нормативні документи
Галузеві стандарти якості освіти
Освітньо-професійні програми вищої освіти
Накази ректора

- НАКАЗ № 810-д про організацію освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік

- НАКАЗ № 844-д про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2020-2021 навчальний рік

- НАКАЗ № 916-д про створення Комісій з внутрішнього аудиту проведення лекцій та практичних занять 

- НАКАЗ № 858-д про експлуатацію мультимедійної та комп’ютерної техніки у 2020-2021 н.р

- Наказ ректора 767-д "Про підготовку та проведення освітнього процесу в ІФНМУ за умов адаптивного карантину в 2020-2021 н.р." від 14.08. 2020р

- Наказ про зміни в організації освітнього процесу та завершення 2019/2020 навчального року

- Наказ № 435 про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2019-2020 навчального року

- Наказ 434-д про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників у 2019-2020 навчальному році.

- Наказ про введення в дію «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ»

- Наказ про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ про організацію Підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2019/2020 н.р. для студентів заочної форми навчання

- НАКАЗ № 1031-д про підготовку акредитаційних справ та проведення акредитації спеціальностей та освітніх програм в Університеті 

- Про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2019-2020 навчальний рік

- Наказ про створення Комісій з моніторингу якості лекцій та практичних занять

- Наказ про видачу документа про освіту з відзнакою в 2019-2020 навчальному році

- Наказ про організацію освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік

- Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та мало мобільним групам населення в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Наказ про підготовку до ліцензування та акредитацій спеціальностей в Університеті

- Про внесення змін до наказу ІФНМУ від І 4.02.2017р. № 147-д «Про створення органів управління та сил цивільного захисту університету на 2017 навчальний рік».

Про відповідальних за організацію роботи НПЦ та навчально-методичну роботу з окремих дисциплін на кафедрах університету

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в університеті

Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет»

Наказ про надання платної послуги

Про створення конкурсної комісії

Наказ МОН №13 від 14.01.2016 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"(новий наказ)

Наказ 407-д від 14.04.2016 року "Про проведення науково-методичної конференції з міжнародною участю «Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття  III-IV рівнів акредитації»"

- Наказ 1161-д  від 21.11.2017 р. "Про організацію підготовки та видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті"

 

Графік освітнього процесу
Навчальні плани

___________________________________________________________________________________________

Фармація, промислова фармація

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Фаховий медичний коледж

-

Звіти акредитаційної комісії
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників