НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Нормативні документи
Стандарти якості освіти
Накази ректора

- НАКАЗ № 1031-д про підготовку акредитаційних справ та проведення акредитації спеціальностей та освітніх програм в Університеті 

- Про організацію та проведення Підсумкового контролю знань студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання в осінньому семестрі 2019 - 2020 навчального року

- Про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2019-2020 навчальний рік

- Наказ про створення Комісій з моніторингу якості лекцій та практичних занять

- Наказ про видачу документа про освіту з відзнакою в 2019-2020 навчальному році

- Наказ про організацію освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік

- Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та мало мобільним групам населення в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Наказ про підготовку до ліцензування та акредитацій спеціальностей в Університеті

- Наказ №1036-д від 21092018 р. "Про експлуатацію мультимедійноїта комп’ютерної техніки у 2018-2019 н.р."

- Про внесення змін до наказу ІФНМУ від І 4.02.2017р. № 147-д «Про створення органів управління та сил цивільного захисту університету на 2017 навчальний рік».

Про відповідальних за організацію роботи НПЦ та навчально-методичну роботу з окремих дисциплін на кафедрах університету

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в університеті

Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет»

Наказ про надання платної послуги

Про створення конкурсної комісії

Наказ МОН №13 від 14.01.2016 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"(новий наказ)

Наказ 407-д від 14.04.2016 року "Про проведення науково-методичної конференції з міжнародною участю «Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття  III-IV рівнів акредитації»"

- Наказ 1161-д  від 21.11.2017 р. "Про організацію підготовки та видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті"

- Наказ про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників у 2018-2019 навчальному році

Графік педагогічного процесу
Робочі навчальні плани