НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

- Ліцензія та сертифікати про акредитацію

- Статут ІФНМУ

- Правила внутрішнього трудового розпорядку

- Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Штатно-посадовий список особового складу цивільного захисту

- Висновки експертної комісії щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» галузі знань 1202 «Фармація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст в Івано-франківському національному медичному університеті

- Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) студентів Івано-Франківського національного медичного університету

- Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти на денній формі навчання

- Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти на заочній формі навчання