ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦІЯ

- Питання з ЗВП та ЗТ на випускний іспит

- Список практичних навичок з ЗВП та МРОС

- Оборона

- ”Застосування механізованої (танкової роти) в обороні.” Загальна обстановка

- Порядок оформлення оперативних (бойових) документів

- Умовні знаки НАТО

- Наказ про організацію навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

- Перелік документів для оформлення особової справи офіцера запасу

- Зразок автобіографії (хлопці)

- Зразок автобіографії (дівчата)

- Карта медичного огляду

- Послужний список

- Розклад занять курсів

- Зразок заповнення додатку 12

- Перелік питань з військової топографії до тестів з теми 10-11

- Перелік питань з загальної тактики до тестів з теми 6-8

- Перелік питань для проведення підсумкового заняття та лекції з Військової токсикології, радіології та медичного захисту (курс за вибором)

- Перелік питань для підготовки до контролю засвоєння змістового модуля 2. Статути Збройних Сил України тема.3

- Екстрена та невідкладна медична допомога при ураженнях бойовими і сильнодіючими отруйними речовинами

- Екстрена та невідкладна медична допомога при ураженнях  іонізуючими випромінюваннями

- Список питань, які виносяться на випускний іспит із військової підготовки для громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________